EFEKTIVNÍ VYTÁPĚNÍ PRO VAŠE PROSTORY

Zajišťujeme vytápění bytových a panelových domů, kanceláří a firemních prostor, škol a školek, sportovních a výrobních hal a dalších městských objektů. Jsme odborníci na plynové kotle a kotelny, kogenerační jednotky i tepelná čerpadla. Našim zákazníkům nabízíme komplexní služby v oblasti výroby a rozvodu tepla a elektřiny. Pro naši práci máme potřebné licence a díky mnohaletým zkušenostem Vám zajistíme kompletní a profesionální servis.

 

PROVOZ KOTELEN, KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK A TEPELNÝCH ČERPADEL

Instalujeme a provozujeme kotelny s plynovými kotli. Dále zřizujeme kogenerační jednotky a tepelná čerpadla a zajišťujeme jejich správné fungování.

 

odpovednost

PŘEBÍRÁME
ODPOVĚDNOST

Nejčastější formou provozování je nájemní smlouva na tepelný zdroj. Majitelem kotelny jste Vy, my jsme zodpovědní za správné fungování a dodávku tepla. Přebíráme veškerou zodpovědnost za rizika spojená s provozem.

revize

ZAJIŠŤUJEME
REVIZE

Zajišťujeme revize a kontroly kotlů i ostatních zařízení a staráme se o jejich údržbu. Potřebná úřední povolení a hlášení vyřizujeme za Vás. Díky pečlivé kontrole snižujeme spotřeby energií a prodlužujeme životnost tepelného zdroje.

rozvod-tepla

ROZVOD
TEPLA

Rozvod tepla zajišťujeme prostřednictvím tepelných sítí. Zabýváme se výstavbou nových rozvodů včetně připojování nových zákazníků. Rekonstruujeme a opravujeme stávající vedení a optimalizujeme tepelné soustavy.

BYTOVÉ A PANELOVÉ DOMY

VÝSTAVBA PLYNOVÝCH KOTELEN PRO PANELOVÉ DOMY A SVJ:

Specializujeme se na výstavbu kotelen pro bytové a panelové domy a společenství vlastníků bytových jednotek. V tomto odvětví máme rozsáhlé zkušenosti a naším důkazem jsou stovky spokojených klientů. Pro panelové domy a SVJ jsme již postavili více než 120 plynových kotelen. Provedeme odbornou analýzu Vaší situace a navrhneme pro Vás nejvhodnější způsob vytápění. Vybereme takové řešení, aby Vaše náklady na vytápění byly co nejmenší.

Přečtěte si více o vhodném vytápění:

OBJEKTY MĚST A OBCÍ

Tam, kde není technicky nebo ekonomicky přijatelné dodávání tepla z centrálního zásobení, navrhneme a zrealizujeme vlastní řešení, jak zajistit dodávku tepla. Zajišťujeme výstavbu plynových kotelen pro sportovní haly, kulturní domy, soudní prostory, úřady, bazény a další subjekty.
Vhodně zvoleným řešením lze uspořit na nákladech okamžitě. Czech Energy s.r.o. zajistí financování, realizaci kotelny a následný provoz. Zákazník i bez vlastních prostředků získává projekt s předem jasnou úsporou.

Přečtěte si více o vytápění plynem:

Zajistíme dodávku tepla do kanceláří, výrobních prostorů i dalších nebytových objektů. Podle velikosti a parametrů podnikatelského prostoru vybereme nejvhodnější způsob vytápění. Na základě analýzy Vaší situace vybudujeme plynovou kotelnu nebo instalujeme tepelné čerpadlo či kogenerační jednotku. Jako jedni z mála nabízíme kompletní online vizualizaci kotelen. Zřízené tepelné zdroje je možné regulovat a řídit online přímo z Vašeho počítače.

Přečtěte si více o vhodném vytápění pro Vaše prostory:

ŠKOLY

Podle zákona platí povinnost udržovat ve školách a školkách dlouhodobě stabilní teplotu. Vytápění školních budov je nákladné a neefektivní, pokud škola používá zastaralé technologie. Ideálním řešením pro školy jsou plynové kotelny nebo tepelná čerpadla.

Tepelná čerpadla jsou moderní a efektivní, vyžadují ale větší počáteční investici. Dlouhodobě však šetří nejen rozpočet za topení, ale i životní prostředí.

Instalace moderních plynových kotlů do současných kotelen znamená významnou úsporu v rozpočtu. Kotelnu je možné zřídit bez nutnosti počáteční investice. Vybudujeme ji na naše náklady výměnou za dlouhodobé provozování kotelny. Návratnost investice se započítává do ceny tepla.

Přečtěte si více o vhodném vytápění pro Vaše prostory:

JAK SE STAVÍ PLYNOVÁ KOTELNA?

SEZNAMTE SE S CELÝM PROCESEM. PŘINÁŠÍME VÁM PŘÍBĚH KOTELNY V LIBERECKÉM PANELOVÉM DOMĚ. PŘEČTĚTE SI KROK PO KROKU, JAK PRACUJEME.

KOTELNA ZA 0 KČ