VYTÁPĚNÍ TEPELNÝM ČERPADLEM

Tepelná čerpadla jsou budoucností moderního vytápění. Získávají teplo ze svého okolí (vzduch, voda, země) a tlakem ho zahřívají na vyšší teplotu použitelnou k vytápění.

Tepelná čerpadla jsou ekologická, ušetří přibližně 70 % nákladů na vytápění, protože teplo získané z okolního prostředí je zcela zdarma. Zbylých 30 % tvoří náklady na elektrickou energii nezbytnou k provozu čerpadla.

Tepelné čerpadlo nejenže vytápí prostory, používá se také k ohřívání užitkové vody nebo vody v bazénu. Tepelné čerpadlo je vhodným řešením i pro domy, které není možné připojit k zemnímu plynu. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena. Výhodou jsou nízké provozní náklady a návratnost investice do 10 let.

Výhody

 • Nízké náklady na vytápění
 • Návratnost investice
 • Ekologické řešení

JAK TEPELNÉ ČERPADLO FUNGUJE?

Vzduch, voda či půda v okolí vytápěného objektu obsahuje velké množství tepla. Toto teplo má však nízký teplotní potenciál. Chceme-li ho využít na ohřev vody a vytápění, musíme je převést na vyšší teplotu.

1. Při odejmutí tepla z vody, půdy nebo vzduchu dojde k jejich ochlazení.

2. Získané teplo je kompresorem tepelného čerpadla stlačeno a tím se zahřeje. Princip je stejný, jako když pumpičkou nafukujete kolo. Pumpička i vzduch se při stlačování vzduchu výrazně zahřejí.

3. Vysokopotenciální teplo je následně předáno otopnému systému a je využito k ohřívání vody a vytápění Vaší domácnosti.
heat-pump

JAK ZÍSKAT TEPLO Z MÍSTA, KDE JE ZIMA?

Tepelné čerpadlo dokáže odejmout teplo z vody, vzduchu nebo půdy tím, že příslušnou substanci ještě více ochladí. Podchlazením dojde k odevzdání tepla. Tepelné čerpadlo umí získat teplo například i ze vzduchu o teplotě -20° C. Získávání tepla tímto způsobem je o něco méně efektivní, avšak stále výhodné v porovnání s ostatními zdroji vytápění.

 

PROČ SI POŘÍDIT TEPELNÉ ČERPADLO?

Návratnost počáteční investice je zaručená díky velmi nízkým nákladům na provoz tepelného čerpadla. Zhruba 30% elektrické energie spotřebuje tepelné čerpadlo na svůj provoz. Avšak zbylých 70% energie tvoří teplo, které čerpadlo vyprodukuje. Teplo získávané z okolí je zdarma.

 • Šetří Vaší kapsu i životní prostředí
 • Nejúčinnější a nejekologičtější vytápění na trhu
 • Kvalitní konstrukce
 • Vysoká účinnost
 • Nízké provozní náklady
 • Malé nároky na prostor
 • Pracují tiše
 • Šetří až 70 % nákladů na vytápění
 • Systém pro budoucnost
 • Řešení pro lokality bez možnosti připojení k zemnímu plynu
 • Efektivní řešení i pro velké budovy
 • Moderní řešení

JAK SE STAVÍ PLYNOVÁ KOTELNA?

SEZNAMTE SE S CELÝM PROCESEM. PŘINÁŠÍME VÁM PŘÍBĚH KOTELNY V LIBERECKÉM PANELOVÉM DOMĚ. PŘEČTĚTE SI KROK PO KROKU, JAK PRACUJEME.

KOTELNA ZA 0 KČ