Jak se staví plynová kotelna?

Seznamte se s celým procesem. Přinášíme Vám příběh kotelny v libereckém panelovém domě. Přečtěte si krok po kroku, jak pracujeme.

kotelna

Nová kotelna v panelovém domě ušetří nájemníkům značnou část nákladů na vytápění.

kotelna24

Kompletně rekonstruovaná kotelna. Investice, která se vyplatila.

Obyvatelé panelového domu nás oslovili se záměrem rekonstrukce zastaralé kotelny. Ta byla již po 20 letech vysloužilá a nevyhovující současným požadavkům na dodávky tepla a teplé vody. Prošli jsme výběrovým řízením a naše nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Následovalo období plánování a příprav. Poté se stanovilo datum zahájení prací a nájemníci domu byli o rekonstrukci informováni.

kotelna1

Takto vypadá kotelna před rekonstrukcí. Požadavky na prostor nejsou nijak náročné. Stačí stará nevyužitá prádelna nebo třeba kočárkárna, která se najde téměř v každém bytovém domě. Pokud ne, i to má své řešení.

kotelna2

Následuje odstavení staré kotelny a demontážní práce. Všechno bude nové. Občas lze použít i některé stávající části, které nevykazují známky nadměrného opotřebení.

kotelna3

Chováme se šetrně a ekologicky. Všechen demontovaný „odpad“ ekologicky zlikvidujeme. Začíná samotná montáž. Čeká nás období prací, které potrvá zpravidla 3 týdny.

kotelna4

Příprava konstrukce pro zavěšení kotlů. Pro tuto kotelnu jsme vybrali 2 x ACV Prestige Solo. Zůstáváme věrní značce. I předchozí kotle dobře posloužily.

kotelna6

Závěsná konstrukce je připravena. Následuje osazení kotli.

kotelna8

Společně s kotli se vymění i veškeré potrubí a ovládací prvky.

kotelna9

Zajistíme provizorní zapojení, aby nedošlo k  přerušení dodávky teplé vody.

kotelna10

Původní kotel. Sloužil dobře, ale moderním nárokům již nevyhovuje :-).

kotelna11

Veškeré rozvody jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a revidovány při pravidelných kontrolách.

kotelna12

Osazení expanzními nádobami.

kotelna13

Topenářské práce jsou hotovy, čekáme na elektrikáře.

kotelna17

Kotle jsou připraveny ke spuštění.

kotelna18

Konečné spouštění kotlů a celé kotelny.

kotelna19

Využíváme moderní technologie.

kotelna20

Bezpečnostní havarijní uzávěr musí být v dosahu pro případ nutného odpojení kotelny.

kotelna21

Elektroinstalace proběhla úspěšně. Kotelnu je možné ovládat online z pohodlí Vašeho bytu.

kotelna22

Nebojte se, nebouchne to. Bezpečnost nade vše! Naše kotelny jsou osazeny poruchovým zabezpečovacím systémem, který hlídá veškeré provozní a chybové stavy.  Zabezpečovací prvky jsou pravidelně kontrolovány a testovány.

kotelna26

Ukázka ze serveru se vzdáleným ovládáním. Přístup může mít kromě obsluhy i zástupce domu. Kotelna se dá jednoduše monitorovat prostřednictvím počítače.


Po 3 týdnech je kotelna hotová

kotelna27

V případě dotazů se na nás s důvěrou obraťte. Vaše problémy a požadavky řešíme okamžitě.  Jsme partner, na kterého se můžete spolehnout.

Původní stav

 • Porucha se rozpoznala až v  okamžiku přerušení dodávek teplé vody.
 • Kotel nasával spalovací vzduch z  vnitřního prostoru. Z toho důvodu bylo v  zimním období v  kotelně chladno, což mělo vliv i na byt umístěný nad prostorem kotelny.
 • Neoperativní obsluha.

Nový stav

 • Výpadek kotelny zaznamenáme okamžitě obdržením SMS zprávy.
 • Nové kotle nasávají spalovací vzduch z  venkovního prostoru, tzn. v  zimním období není v  kotelně a ani v  bytě nad kotelnou chladno.
 • Změna nastavení vytápění nebo dodávek teplé vody je realizována okamžitě při kontaktování obsluhy (dispečinku).

Financování a provoz

 • Cena rekonstrukce 600.000,- Kč  vč. DPH 15%.
 • Provoz, servis a dodávky tepla zajišťuje Czech Energy.
 • Kotelnu hradil zákazník – předpokládaná úspora 20 % nákladů na zemní plyn.

Navštivte naše kotelny

Pokud máte zájem tuto kotelnu navštívit, volejte 776 704 737.

V případě zájmu nás kontaktujte a prohlédněte si i další naše kotelny.

 • v Libereckém kraji volejte: 776 704 737
 • v Královehradeckém kraji volejte: 608 020 120
 • v Praze a Středočeském kraji volejte: 705 100 086

Co nás ještě čeká

 • Desinfekce rozvodů teplé vody.  Zdravotní nezávadnost dodávek je důležitá.
 • Vypracování revizních zpráv.
 • Předání díla objednateli, v  tomto případě společenství vlastníků bytových jednotek.
 • Závěrečná prohlídka.
 • Ustanovení obsluhy kotelny. Zákazník vždy ví, na koho se může obrátit.
 • Zahájení dodávek tepla a teplé vody.

VÝSTAVBA KOTELEN BEZ NUTNOSTI INVESTICE

NABÍZÍME VÝSTAVBU A PROVOZ KOTELEN BEZ NUTNOSTI INVESTICE.
VY PLATÍTE JEN ZA ODEBRANÉ TEPLO.

KOTELNA ZA 0 KČ