POMŮŽEME VÁM S ROZHODOVÁNÍM

Pokud stojíte před rozhodnutím, zda se Vám vyplatí rekonstruovat, modernizovat, nebo vybudovat zcela nový zdroj tepelné či elektrické energie, obraťte se na nás. Pomůžeme Vám udělat správné rozhodnutí na základě analýzy Vašeho aktuálního stavu. Navrhneme Vám nejvhodnější technické a ekonomické řešení podložené kompletní analýzou včetně ekonomické studie.

 

 • Energetické posudky
 • Kontroly účinnosti kotlů a rozvodů
 • Oponentury
 • Projekce a výstavba, financování kotelen na zemní plyn
 • Projekce a výstavba, financování kotelen na obnovitelné energie
 • Technicko-ekonomické studie – na základě důkladné analýzy vstupních dat jsme schopni navrhnout nová, moderní řešení
 • Průkazy ENB
 • Technicko-ekonomická posouzení
 • Technické dozory staveb
 • Energetické poradenství, konzultace
 • Projekce a výstavba, financování kogeneračních jednotek
 • Technicko-ekonomické studie vhodnosti řešení (plynové kotelny, CZT a kogeneračních jednotek)

 

MĚŘENÍ A REGULACE KOTELEN

Instalujeme moderní technologie a řídicí systémy do nově vybudovaných i rekonstruovaných kotelen. Díky těmto systémům jsme schopni snížit spotřeby energií, snížit opotřebovávání strojních zařízení a dosáhnout požadovaného vnitřního prostředí budov.

 

VIZUALIZACE A ONLINE MONITORING

Využíváme moderní řídící a monitorovací systémy, které šetří Váš čas. Naše tepelná zařízení je možné ovládat online z pohodlí domova nebo kanceláře. Jako jedni z mála nabízíme online vizualizace a monitoring aktuálního stavu kotelen. Při změně tepelných požadavků není nutné kotelnu osobně navštívit, stačí změnit parametry v ovládacím programu přímo ve Vašem počítači.

JAK SE STAVÍ PLYNOVÁ KOTELNA?

SEZNAMTE SE S CELÝM PROCESEM. PŘINÁŠÍME VÁM PŘÍBĚH KOTELNY V LIBERECKÉM PANELOVÉM DOMĚ. PŘEČTĚTE SI KROK PO KROKU, JAK PRACUJEME.

KOTELNA ZA 0 KČ