Základní informace

Hledáte řešení, jak ušetřit náklady za teplo a elektřinu? Nabízíme Vám možnost vybudování vlastního zdroje kombinované výroby energie. S kogenerační jednotkou získáte nezávislost na dálkově či centrálně dodávaných energiích. Jsme schopni dodat celé řešení na klíč – od projektu, příslušné dokumentace, až po samotnou realizaci.

V případě zájmu Czech Energy zajišťuje úhradu investičních nákladů spojených se zřízením kogenerační jednotky, které následně zákazník hradí formou odebrané energie (financování tzv. metodou BOOT), tzn. že můžete projekt realizovat bez vlastních prostředků a dosáhnout tak okamžitých úspor.

Jak to funguje?

Kogenerační jednotky jsou technologická zařízení určená ke kombinované výrobě elektřiny a tepla. Fungují na bázi spojení spalovacího motoru (palivem nejčastěji bývá zemní plyn), generátoru, soustavy tepelných výměníků a řídicího systému. Ten je možné řídit v místě, ale i dálkově pomocí internetu přes počítač nebo třeba přes mobilní zařízení. Díky vysoké účinnosti kogeneračních jednotek je cena energií velmi příznivá. Můžete tak docílit značné úspory nákladů.

Vyrobená elektřina se používá pro vlastní spotřebu objektu, nebo je možno ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační jednotky se využívá k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo technologického tepla.

kogeneracni-jednotky

Výhody

  • Nezávislost na centrálních dodávkách energií
  • Možnost zajištění financování počátečních investičních nákladů ze strany Czech Energy
  • Prokazatelná finanční úspora
  • Žádné starosti při zařizování projektu. Vše vyřídíme za Vás

Naše řešení je vhodné pro

  • Podnikatelské subjekty
  • Školská zařízení
  • Bytové objekty
  • Objekty měst a obcí

JAK SE STAVÍ PLYNOVÁ KOTELNA?

SEZNAMTE SE S CELÝM PROCESEM. PŘINÁŠÍME VÁM PŘÍBĚH KOTELNY V LIBERECKÉM PANELOVÉM DOMĚ. PŘEČTĚTE SI KROK PO KROKU, JAK PRACUJEME.

KOTELNA ZA 0 KČ