Teplo

Základní informace

Našim zákazníkům nabízíme komplexní služby v oblasti výroby a rozvodu tepelné a elektrické energie. Jsme držiteli licencí a koncesí na výrobu, rozvod tepelné a elektrické energie a v těchto oblastech máme mnohaleté zkušenosti.

Výstavba plynových kotelen pro panelové domy a SVJ:

Tam, kde není technicky nebo ekonomicky přijatelné řešení dodávek tepla z centralizovaného zásobování teplem, pro zákazníky navrhneme a zrealizujeme vlastní řešení zajištění dodávek tepla. Vhodně zvoleným řešením lze uspořit na nákladech okamžitě. Czech Energy s.r.o. zajistí financování, realizaci kotelny a následný provoz. Zákazník realizuje projekt s předem jasnou úsporou i bez vlastních prostředků.

Výroba tepla

Nejčastěji provozujeme plynové kotelny, uhelné kotelny a kogenerační jednotky, kdy nejčastější formou provozování je nájemní smlouva na tepelný zdroj a následné převzetí zodpovědnosti za provozovaný majetek. Za provoz přebíráme rizika spojená s provozem, zajišťujeme potřebná revize, kontroly, povolení a hlášení příslušným úřadům. Zároveň profesionální a pečlivou kontrolou a údržbou snižujeme spotřeby energií a prodlužujeme životnost svěřeného zařízení.

Rozvod tepla

Rozvod tepla zajišťujeme prostřednictvím tepelných sítí. Zabýváme se výstavbou nových rozvodů včetně připojování nových zákazníků, rekonstrukcí, opravou stávajícího vedení a optimalizací stávajících tepelných soustav.

Naše řešení je vhodné pro

  • podnikatelské subjekty
  • školská zařízení
  • bytové objekty
  • objekty měst a obcí
VÝSTAVBA KOTELEN BEZ NUTNOSTI INVESTICE

NABÍZÍME VÝSTAVBU A PROVOZ KOTELEN BEZ NUTNOSTI INVESTICE.
VY PLATÍTE JEN ZA ODEBRANÉ TEPLO.

Zeptejte se

Povinná pole jsou označená *

KOTELNA ZA 0 KČ