Energetické služby

Základní informace

Pokud stojíte před rozhodnutím, zda se Vám vyplatí rekonstruovat, modernizovat, nebo vybudovat zcela nový zdroj tepelné či elektrické energie, obraťte se na nás a my Vám pomůžeme udělat správné rozhodnutí na základě analýzy Vašeho aktuálního stavu. Navrhneme Vám nejvhodnější technické a ekonomické řešení podložené kompletní analýzou včetně ekonomické studie.

Nabízíme Vám energetické vyhodnocování, poradenství a služby

 • Energetické posudky
 • Kontroly účinnosti kotlů a rozvodů
 • Oponentury
 • Projekci a výstavbu, financování kotelen na zemní plyn
 • Projekci a výstavbu, financování kotelen na obnovitelné energie
 • Technicko ekonomické studie – na základě důkladné analýzy vstupních dat, jsme schopni navrhnout nová, moderní řešení
 • Průkazy ENB
 • Technicko ekonomická posouzení
 • Technické dozory staveb
 • Energetické poradenství, konzultace
 • Projekci a výstavbu, financování kogeneračních jednotek
 • Technicko ekonomické studie vhodnosti řešení (plynové kotelny, CZT a kogenerační jednotky)

Měření – Regulace – Vizualizace kotelen

Instalujeme moderní technologie a řídicí systémy do nově vybudovaných, případně rekonstruovaných zdrojů tepelné energie. Díky těmto systémům jsme schopni snížit spotřeby energií, snížit opotřebovávání strojních zařízení a dosáhnout požadovaných parametrů vnitřního prostředí budov.

Využíváme moderní řídicí a monitorovací systémy, které jsou založeny na využití online technologií. Dálkově je možné monitorovat aktuální stav kotelny a neprodleně reagovat na požadavky otopného systému.

Nabízíme

 • GSM/GPRS, WWW komunikaci a přenos dat mezi obsluhou a zařízeními (hlášení poruch)
 • Řízení, vizualizaci a online monitoring plynových a uhelných kotelen
 • Řízení, vizualizaci a online monitoring technologických celků
 • Tvorba aplikačních programů regulátorů včetně datové historie
VÝSTAVBA KOTELEN BEZ NUTNOSTI INVESTICE

NABÍZÍME VÝSTAVBU A PROVOZ KOTELEN BEZ NUTNOSTI INVESTICE.
VY PLATÍTE JEN ZA ODEBRANÉ TEPLO.

Zeptejte se

Povinná pole jsou označená *

KOTELNA ZA 0 KČ