Provozování energetických zařízení

Výtopny, kotelny, rozvodné primérní sítě, výměníkové stanice a kogenerační jednotky

PROVOZUJEME VÍCE NEŽ

VÍCE NEŽ 80 PLYNOVÝCH ZDROJŮ S VÝKONY OD 17 DO 5000 kWt A 15 km VENKOVNÍCH ROZVODŮ A DODÁVÁME ELEKTRICKOU ENERGII O VÝKONU 1 200 kWe.

Naše řešení je vhodné pro

Podnikatelské subjekty

Bytové objekty

Školská zařízení

Objekty měst a obcí

NAŠE PRIORITY

Přijatelné ceny

Efektivní technologie

Dle platné legislativy

Přebíráme zodpovědnost za spravovaný majetek